S dárcem za vděláním

Těší nás, že se zajímáte o projekt Adopce na dálku®.

Naší snahou je zajistit vzdělání pro co nejvíce chudých dětí v indickém státě Karnátaka. Díky zájmu a štědrosti dárců můžeme pomáhat dětem v nouzi přímo v jejich rodinném a kulturním prostředí.

Děti zapojené do projektu získávají nejen odborné znalosti, ale i sebedůvěru. Mohou rozvíjet své dovednosti a být hrdými lidmi, kteří se dokážou postarat o své rodiny.

Chcete se také stát dárcem a podporovat indické dítě ve vzdělání?
Naši dárci přispívají podporovanému dítěti roční částkou 6 500 Kč (550 Kč/měs.).

Jak taková podpora bude probíhat?
Začít můžete třemi jednoduchými kroky. O průběhu podpory informujeme naše dárce individuálně.
Podporu je možné kdykoliv ukončit.

Zahájení podpory

KROK 1

V naší databázi vyplňte dotazník s žádostí o podporu dítěte nebo můžete ponechat výběr na naší kanceláři projektu.

Chcete vše vyřídit osobně v naší kanceláři v Hradci Králové?
Zavolejte nám na tel. 495 063 177 (135) nebo na mobil: 731 163 821.

Vybrané dítě můžete podpořit jednorázově na dobu 1 školního roku, nebo v jeho podpoře pokračovat i v následujících letech.

KROK 2

Po vyplnění dotazníku obdržíte do 14 pracovních dnů všechny potřebné podklady pro podporu indického dítěte.

Následně zašlete platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Zaplatit můžete také v hotovosti na pokladně Diecézní katolické charity Hradec Králové.

  • První roční příspěvek můžete rozdělit na dvě platby. První polovinu zašlete obratem od převzetí potřebných podkladů a druhou polovinu zašlete nejpozději do 3 měsíců.
  • V dalších letech podpory můžete částku rozdělit do čtvrtletních či měsíčních plateb tak, aby částka v minimální výši 6 500 Kč byla vždy do konce března na účtu Adopce na dálku®.

Dítěti, které podpoříte, můžeme uhradit výdaje na školné, školní pomůcky, batoh a uniformu. V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava nebo ubytování na internátu a strava.

Děti se účastní dvou víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí a obdrží praktický dárek.

Z vybrané částky se použije maximálně 12% na zajištění provozních nákladů projektu.

KROK 3

Originál karty s údaji o indickém dítěti odešleme do 30 pracovních dnů od přijetí platby na vzdělání.

Průběh podpory

Během každého školního roku, který podpoříte, obdržíte dvě zásilky.

  • V únoru zasíláme vánoční pozdrav od dítěte z Indie a indického partnera, potvrzení o přijetí daru a informační dopis dárcům z kanceláře Adopce na dálku®.
  • V létě zasíláme zprávu se školními výsledky, dopis podporovaného dítěte a jeho aktuální fotografii.

O průběhu podpory indického dítěte informujeme naše dárce e-mailem, telefonicky či listovní službou.

Základní informace k podpoře jsou volně ke stažení.

Na stránkách Adopce na dálku® najdete bližší informace o kontaktu s indickým dítětem a cestě do Indie za podporovaným dítětem.

Ukončení podpory dítěte

Kancelář projektu oznámí dárci ukončení podpory. Důvodem může být ukončená školní docházka, přestěhovaní rodiny nebo zlepšení její ekonomické situace.

Dárce může ukončit podporu, kdykoliv i bez udání důvodu. Pro dítě najdeme jiného dárce.

Projekt je realizován ve složitých podmínkách převážně indického venkova. Lidé, kterým pomáháme, zapojením do našeho projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování.

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat potřebným a těšíme se na příjemnou spolupráci.