Výběr dítěte jste ponechali na nás.
  • Minimální roční částka pro podporu jednoho dítěte je 6 500 Kč (550 Kč/měs.).
  • První roční příspěvek můžete rozdělit na dvě platby. První polovinu zašlete obratem od převzetí potřebných podkladů a druhou polovinu zašlete do 3 měsíců.
  • V dalších letech podpory můžete částku rozdělit do čtvrtletních či měsíčních plateb tak, aby částka v minimální výši 6 500 Kč byla vždy do konce března na účtu Adopce na dálku®.

Dítěti, které podpoříte, můžeme uhradit výdaje na školné, školní pomůcky, batoh a uniformu. V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava nebo ubytování na internátu a strava.

Děti se účastní dvou víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí a obdrží praktický dárek.

Z vybrané částky se použije maximálně 12% na zajištění provozních nákladů projektu.


Na základě vyplněného formuláře Vám zašleme do 14 pracovních dnů podklady pro podporu indického dítěte.

Během každého školního roku, který podpoříte, obdržíte dvě zásilky:

  • V únoru zasíláme vánoční pozdrav od dítěte z Indie a indického partnera, potvrzení o přijetí daru a informační dopis dárcům z kanceláře Adopce na dálku®.
  • V létě zasíláme zprávu se školními výsledky, dopis podporovaného dítěte a jeho aktuální fotografii.

Naše dárce také informujeme e-mailem, telefonicky či písemně Českou poštou o průběhu podpory indického dítěte.

Dotazník zapojení do projektu Adopce na dálku®

Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.

V případě organizace nebo firmy uveďte její údaje do poznámky.

Informace o zájemci
Korespondenční adresa
Trvalé bydliště
Adopce
Minimální doba podpory je 1 rok.
Zde můžete napsat doplňující informace a vše co nám chcete sdělit.

Ochrana osobních údajů dárce
Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních dopisů a e-mailů, komunikace prostřednictvím telefonu, a to po dobu trvání spolupráce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů po dobu trvání spolupráce.